Styrdokument

Avgifter

Alla som regelbundet tränar i BTK Dalens lokaler och utnyttjar BTK Dalens materiel, skall betala medlemsavgift.
Medlem har skyldighet att ställa upp och hjälpa till med för klubben viktiga arrangemang.

MEDLEMSAVGIFTER 2021-2022

Fastställt av årsmötet 2021-08-30

Medlemsavgift
Enskild     350:_
Familj        650:-

Uppförandekod

1. Inom BTK Dalen vårdar vi den tradition av ärlighet som finns inom bordtennissporten. vi försöker aldrig fuska eller påverka domslut.

2. När vi representerar BTK Dalen, vid träning eller match, använder vi ett vårdat språk.

3.I bordtennishallen ängnar vi oss av träning och match. Mat och dryck(t ex kaffe) intas på annan plats.

4. På borden lägger vi endast boll och racket. Vattenflaskor, väskor, skor etc. har sin plats på golvet

5. Efter avslutat träningspass eller avslutat match plockas alla bollarupp och samlas in.
Trasiga bollar och annat skräp läggs i papperskorg.
Bord och barriärer placeras enligt basuppställning. Tränaren ansvarar att detta sker.
6. Mobiltelefoner skall under träning och match förvaras avstängda, exemelvis i väskan.

Värdegrund och välkomnande
Dalens bordtennisklubb är en klubb där alla oavsett förutsättningar är välkomna.Alla blir bemötta på den nivå de befinner sig. Vi tror på allas förmåga.
Detta innebär att alla, oavsett kön,ålder,etnicitet,sexuell läggningh, könsidentitet,funktionsvatriationer eller socioekonomisk bakgrund är välkomna till oss och få ett positivt bemötande.

Gemenskap
Vi umgås över generationsgränser, inte enbart inom bordtennis. Vi jobbar för gott kamratskap och en god sammanhållning. Det innebär också att alla i klubben har skyldighet att ingripa och tillrättavisa när man upptäcker mobbing eller respektlöst uppträdande.

Glädje
Det skall vara glädje i allt vi gör. Det skall vara roligt att komma till oss då man vet att man fylls av energi av våra aktiviteter.
Vi arbetar för rent spel.
Genom ärlighet och resekt blir det glädjefullt och alla arbetar efter samma regler.

Nya avgifter för innevarande säsong är 350 kr/ medlem eller 650 kr för familj betala till Bg 5874 - 7262