Om oss

BTK DALEN IDAG

Klubben bedriver träning mån- sön i klubblokalen gamla skolan Väjern.
Tillsammans med skolan har man aktivitet i Sotenäs idrottshall under dagtid.
 
Medlemsantalet är ca 80-100 regelbundet tränande, tävlande, seniorer och ungdomar. Upptagningsområdet är från hela kommunen.
Föreningen har medverkat till att placera ut utomhuspingisbord i Smögens, Kungshamns och Hunnebostrands skolor.
Föreningen har 3 lag med i seriesystemet samt representeras i tävlingar och lägerverksamhet både inom och utanför det egna distriktet.
Verksamheten bedrivs på helt idell basis med stöd från medlemmar, föräldrar, sponsorer, kommun och idrottsförbund.

BTK DALEN FÖRR
 
Starten skedde vid ett möte i Väjern den 9 september 1958. Då valdes till ordförande Helge Hermansson, kassör Lennart Hilmersson, sekreterare Rolf Christiansson och materialförvaltare Lennart Hilmersson.
Det bestämdes att klubben skulle heta bordtennisklubben Dalen (BTK Dalen). Beslut fattades att BTK Dalen skulle deltaga i serien. Ett nytt bordtennisbord skulle inköpas. Protokollet justerades av Helge Hermansson och Lennart Hilmersson.
Klubbens första årsmöte hölls den 15 januari 1959. Ordf. Helge Hermansson öppnade mötet och hälsade de närvarande Hjärtligt välkomna. Närvarande var förutom ordf.,Jens Olsson, Raymond Olsson,Rolf hristiansson, Björn Bengtsson, Bertil Stensson, Tryggve Carlsson, Alve Bengtsson, Börje Börjesson, Lennart Hilmersson och Kurt Claesson. 
Följande beslut fattades: Till att inköpa belysning valdes Rolf Christiansson. Träningen skulle ske under 3 kvällar i veckan. Om antalet spelare blev för Stort per kväll skulle en uppdelning ske efter överenskommelse mellan spelarna.
Medlemsavgiften skulle vara 4:-  och inträdesavgift till seriematcherna skulle vara 1:- /person, reseersättningen skulle vara 2:50/mil till serie och vänskapsmatcher. Avgift per träningskväll : 1:-/st.

Trotjänare som suttit i styrelsen under många år

Helge Hermansson 1958-1961, 1976-1978. ordförande
Björn Bengtsson 1962-1967. 1979-1983. ordförande
Alve Bengtsson 1968-1975. ordförande
Mats Karlsson 1984- ordförande
Rolf Christiansson 1958- 2012 sekreterare
Lennart Hilmersson 1958-1966 kassör
Börje Börjesson 1967-1968 kassör
Benny Karlander 1969- 2007 kassör