Nya avgifter för innevarande säsong är 300 kr/ medlem eller 600 kr för familj betala till Bg 5874 - 7262